Yhdistyksen tehtävät

  1. Hoitaa jytyn paikallista edunvalvontaa
  2. Edistää järjestäytymistä Jytyyn kartoittaen jäsenpotentiaalia jytyläisillä aloilla ja toimien aktiivisesti niin, että jäsenmäärä kasvaa
  3. Viestii ja tiedottaa jäsenille ja sidosryhmille yhdistyksen, liiton ja muista ajankohtaisista asioista. Viestii myös liittoon päin jäsenistöltä tulevia signaaleja. 
  4. Järjestää jäsenille koulutusta, hyvinvointi- ja virkistystilaisuuksia ja muutoin tukee jäsenten ammatillista kehittymistä
  5. Hoitaa yhdistyksen hallintoa
  6. Tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa
  7. Hoitoaa hyviä neuvottelusuhteita työnantajiin ja muihin sidosryhmiin