Jäsenmaksut

Jäsenmaksu 1.1.2024 on kaikille työssä oleville 1,32 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. 

Euromääräinen jäsenmaksu 7 e/kk (jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa tai vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta). Ei peritä varusmies- tai siivilipalveluksessa olevilta. 

Työttömyyden varalta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan Työttömyyskassa Aarian jäsenenä. Työttömyyskassan etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu (sisältää liiton ja työttömyskassan etuuden).

Kannatusjäsenet 36 €/vuosi (myös vapaajäsenet, oikeuttaa Kuopion seudun Jytyn järjestämiin virkistystapahtumiin omavastuuhinnalla).  

Opiskelijajäsenyys on maksuton ensimmäistä kertaa liittyessäsi päätoimisena tutkinto-opiskelijana (myös lukiossa opiskelevat). Opiskelijan työskennellessä vähintään 18 tuntia viikossa, hän maksaa prosentuaalista jäsenmaksua. Jos työskentelee opintojen ohella, voi liittyä myös Työttömyyskassa Aariaan. Jytyläisen jäsenen jäädessä työelämästä esim. opintovapaalle tai aloittaessaan uudet opinnot, hän maksaa euromääräisen jäsenmaksun.

Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. Maksamalla jäsenmaksusi varmistat, että tukenasi kaikissa työelämän käännekohdissa on liiton antamat neuvot ja lainopilliset palvelut.