Säännöt

Jäsenyhdistys toimii  Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tehtävänä on:

  • valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudellisia etuja
  • vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen
  • edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa

Katso tarkemmin Kuopion seudun Jyty ry:n säännöt (7.5.2018).