Yhdistyksemme kotipaikka on Kuopio ja sen toiminta-alueena on Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminta-alue. 

Yhdistyksen arjesta, toiminnasta ja hallinnosta vastaa yhdistyksen jäsenten valitsema hallitus. Päätösvalta yhdistyksessä on jäsenillä.  

Jäsenyhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä yhdistyksen kokousta (kevät- ja syyskokous), joissa yhdistyksen asioista päätetään. Näihin kokouksiin ovat jäsenemme tervetulleita.

Yhdistyksemme laatii vuosittain toimintasuunnitelman, johon voit tutustua alla olevasta linkistä.