- Sivuja Päivitetään  - tiedotusvastaava - 

Jäsenedut työelämässä

Työsuhdeneuvonta ja oikeusapu

Jytyn luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, aluetoimistot ja eduntavalvontaosasto ovat tukenasi jos jokin asia työsuhteessasi, työsopimuksessasi tai muussa työelämään liittyvässä asiassa mietityttää. 

Työttömyysturva

jäsenenä olet automaattisesti Työttömyyskassa Aarian jäsen. Tuolloin työttömyyden tai lomautuksen uhatessa olet okeutettu työttömyyskassan maksamaan ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan (jos ehdot täyttyvät). 

Työehdoista neuvotteleminen

Ammattiliitto Jyty solmii virka- ja työehtosopimuksia julkisilla aloilla kunnissa, hyvinvointialueilla ja seurakunnassa, kuten myös yksityisillä aloilla. Ammattiliitto neuvottelee puolestasi mm. mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten vuosi-/sairasuslomaoikeudet määräytyvät. 

Luottamusmies

työpaikalla voi joskus tulla ristiriitaisia tilanteita vastaan, jolloin saat tueksesi työpaikkasi ja työyhteisösi tuntevan luottamusmiehen. Hän toimii Jytyn ja sinun edustajan työpaikalla. Luottamusmiehesi yhteystiedot löydät täältä. 

Koulutukset ja tapahtumat

koulutusta laaja-alaisesti hyödyntäen valtakunnallista osaajien joukkoa (ammatilliset opintopäivät, webinaarit, työhyvinvointipäivät ja monia muita.) Myös paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia tapahtumia.

Ammatillinen kehittyminen

jäsenenä pääset kehittämään omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi useiden eri mahdollisuuksien avulla (mm. jytyn tukema amatillinen koulutus, harjoittelutuki, ammattialaryhmät)

Luottamusmies

työpaikalla voi joskus tulla ristiriitaisia tilanteita vastaan, jolloin saat tueksesi työpaikkasi ja työyhteisösi tuntevan luottamusmiehen. Hän toimii Jytyn ja sinun edustajan työpaikalla. Luottamusmiehesi yhteystiedot löydät täältä. 

Vastuu ja oikeusturvavakuutus

jäsenen kattava ammatillinen vakuutusturva vakuutusyhtiö Ifistä. Vakuutus myös opiskelijajäsenelle työharjoittelun aikana. 

Jyty-lehti

Laadukas jäsenten oma työelämän aikakausilehti, joka pitää sisällään työelämän, työhyvinvoinnin, ammatillisuuden ja edunvalvonnan teemoa. Ilmestyy 5 kertaa vuodessa ja myös digilehtenä. 

Harjoittelutuki 

Jytyn harjoittelutuki Jytyn jäsenelle ja päätoimiselle tutkinto-opiskelijalle. 

HUOM! Jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä, ole ensi sijassa yhteydessä omaan esihenkilöösi. Mikäli asia ei selviä, ole yhteydessä päätoimiseen pääluottamusmieheen.

Tärkein oikeus jäsenelle on liiton ja yhdistyksen edunvalvonta!