Toimihenkilöt

Sihteeri 

Sari Alismaa 

sari.alismaa@pshyvinvointialue.fi

Sihteeri toimii puheenjohtajan työparina. Sihteerin tehtäviä ovat mm. kokousten käytännön järjestelyt ja kokousasiakirjoista vastaaminen (kokouskutsut, esityslista, pöytäkirjat), sekä kokousasiakirjojen ja toimintakertomusten arkistointi. 

Taloudenhoitaja 

Sari Alismaa

sari.alismaa@pshyvinvointialue.fi


Taloudenhoitaja vastaa nimensä mukaisesti yhdistyksen taloudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Hänellä on tilinkäyttöoikeus. Hän valmistelee yhdessä muun hallituksen kanssa talousarvion ja toiminnatarkastajien valinnan yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. 

Huom! tilinpäätöksen laadinta on yhdistyksessämme ulkoistettu, jolloin taloudenhoitaja toimii yhteyshenkilönä tilitoimistoon. 

Jäsenasiainhoitaja 

Liisa Tirronen 

liisamtirronen@gmail.comJäsenasiainhoitaja on yksi tärkeimmistä toiminnoista yhdistyksen toiminnan ja viestinnän varmistamiseksi. Hänen tehtäviä on jäsenrekisterin ylläpito sekä jäsenmaksuasioiden osalta yhteistyö taloudenhoitajan kanssa. Jäsenasiainhoitajalla on mahdollisuus päivittää jäsenten puolesta jässäriin muuttuneita tietoja. 

Tiedotusvastaava 

Piia Sjö

piia.sjo@pshyvinvointialue.fi

Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja  tiedottamisen koordinointi yhdessä muiden hallitusten jäsenten kanssa on tiedotusvastaavan tehtävää. Viestintä pyrkii olemaan monikanavaista. 

Virkistys- ja koulutusvastaava

Satu Maljanen

satumaa5@hotmail.com

Yhdistyksen virkistys- ja koulutusvastaava vastaa virkistystapahtumien ja koulutuksen toteuttamisesta ja tiedottaa Jytyn koulutuksista yhdessä tiedotusvastaavan kanssa. Hän myös suunnittelee yhdistyksen omia virkistystapahtumia ja koulutuksia ja ottaa keskitetysti ilmoittautumisia jäseniltä vastaan. 

Nuorisovastaava 

Reetta Parviainen

reetta.parviainen@pshyvinvointialue.fi Nuorisovastaava vastaa yhdistyksen nuorten jäsenten (alle 37-vuotta) toiminnasta ja viestinnästä (yhdessä tiedotusvastaavan kanssa). Hän toimii jäsenhankinnan apuna erityisesti nuorten työntekijöiden ja opiskelijoiden suuntaan. Hän myös tekee yhteistyötä Itä-Suomen alueen muiden nuoriso- ja opiskeluvastaavien kanssa. Tehtävänä on myös viestittää Jytyn Tulevaisuustyöryhmän toiminnasta ja aktivoida nuoria toimintaan, järjestämällä mm. tapahtumia muiden hallituksen jäsenten kanssa.